Tin tài trợ tháng 3

Lượt xem: 408 | Gửi lúc: 15:10' 06/04/2023

Triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định nhằm giúp đảm bảo hoạt động, xúc tiến của Quỹ

Triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định nhằm giúp đảm bảo hoạt động, xúc tiến của Quỹ, năm 2022 Hội đồng quản lý Quỹ đã tài trợ 504.000.000đ (Năm trăm linh bốn triệu đồng).

Xin trân trọng cảm ơn HĐQL Quỹ.

Hỗ trợ trực tuyến