Tin tài trợ

Lượt xem: 267 | Gửi lúc: 10:04' 24/02/2021

Để góp phần đảm bảo hoạt động sự nghiệp và xúc tiến dự án, năm 2020 Quỹ đã được các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) hỗ trợ kinh phí như sau:

  • Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ  tài trợ: 140.000.000đ ( Một trăm bốn mươi triệu).
  • Ông Bùi Tiến Hùng - Ủy viên HĐQL kiêm phụ trách Văn phòng Quỹ tài trợ: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).
  • Ông Nguyễn Đình Thuận - Ủy viên HĐQL kiêm phụ trách Kế toán Quỹ tài trợ: 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng).

HĐQL Quỹ xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các thành viên Hội đồng./.

Hỗ trợ trực tuyến