Thông báo HĐQL Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam nhiệm kỳ lV (2022-2026)

Lượt xem: 452 | Gửi lúc: 13:41' 20/06/2022

Hội đồng quản lý (HĐQL)Quỹ nhiệm kỳ lV: Được sự nhất trí của các Bộ, Nghành chức năng và HĐQL Quỹ, ngày 02/6/2022 Bộ trưởng Bộ nội vụ đã ra quyết định số 427/QĐ-BNV về việc công nhận thành viên HĐQL Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam nhiệm kỳ lV (2022-2026) với các thành viên như sau:

1- Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQL Quỹ.

2- Ông Nguyễn Ðình Thuận - Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ.

3- Ông Bùi Tiến Hùng - thành viên HĐQL Quỹ.

Trước đó ngày 22/4/2022 Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ Nguyễn Đức Thắng đã ra quyết định số 28/HĐQL-TC về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Giám đốc kiêm nhiệm Chánh văn phòng Quỹ thay Ông Bùi Tiến Hùng ủy viên HĐQL Quỹ.

Do vậy Văn phòng Quỹ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp công tác.

Hỗ trợ trực tuyến