Thông báo của Văn phòng Quỹ

Lượt xem: 352 | Gửi lúc: 13:46' 05/07/2023

Ngày 04/7/2023 tại VP, Quỹ Nước sạch và BVMTVN đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023.

Ngày 04/7/2023 tại VP, Quỹ Nước sạch và BVMTVN đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các thành viên HĐQL và CBNV vp Quỹ. Hội nghị ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của tập thể CBNV trong sáu tháng đầu năm. Hội nghị nhất trí tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp. Đẩy mạnh xúc tiến huy động kinh phí thực hiện các dự án theo kế hoạch. Tập trung nghiên cứu hoàn thiện sửa đổi, bổ sung một số quy định về thể chế, tổ chức, tài chính phù hợp. Nghiên cứu Xây dựng quy định về tiếp nhận, hỗ trợ, tài trợ và thành lập một số ban tham mưu, giúp việc.

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-HĐQL ngày 04/7/2023, Chủ tịch HĐQL Quỹ Nguyễn Đức Thắng đã ký Quyết định số 27/QĐ-TC ngày 04/7/2023 để ông Nguyễn Phương Tuấn thôi giữ chức phó Giám đốc Quỹ, đồng thời điều chuyển, bổ nhiệm làm phó Trưởng ban, Ban dự án của Quỹ; QĐ số 28/QĐ-TC ngày 04/7/2023, bổ nhiệm ông Trương Quốc Luận, Chánh văn phòng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc kiêm Chánh văn phòng Quỹ. (Trước đó ngày 03/01/23 Chủ tịch Quỹ đã ký quyết định đồng ý cho Ông Nguyễn Phương Tuấn, PGĐ thôi kiêm nhiệm CVP theo nguyện vọng và tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trương Quốc Luận, cử nhân kinh tế giữ chức CVP Quỹ.) Vậy Văn phòng Quỹ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp công tác.

Hỗ trợ trực tuyến