Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc về bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch

Lượt xem: 896 | Gửi lúc: 16:58' 19/01/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5887/VPCP-KG ngày 15/10/2007 về việc giao cho 03 cơ quan: Bộ Tài nguyên & môi trường; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Hội Nước sạch & môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc về bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch”

     Ngày 15/11/2007 Bộ trưởng Bộ Tài và môi trường Phạm Khôi Nguyên đã ký Quyết định số 1816/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc về Bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch. Ban gồm các thành viên:

 

 1. Ông Nguyễn Công Thành, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên & môi trường - Trưởng ban
 2. Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn - Uỷ viên
 3. Ông Hồ Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Nước sạch & môi trường Việt Nam - Uỷ viên
 4. Ông Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường - Uỷ viên

 

    Ngày 15/11/2007 ông Ông Nguyễn Công Thành, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên & môi trường - Trưởng Ban Chỉ đạo đã ký Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT thành lập Ban tổ chức Hội nghị. Ban gồm các ông bà:

 

 • Ông Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường - Trưởng ban 
 • Các phó trưởng ban:
  - Ông Nguyễn Hoà Bình, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên & môi trường
  - Ông Lê Đức Năm, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ Lợi, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn
  - Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch & môi trường Việt Nam kiêm Giám đốc Quỹ Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam.
 • Các uỷ viên:
  - Ông Vũ Trọng Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tài nguyên & môi trường
  - Ông Hoàng Minh Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên & môi trường 
  - Bà Trần Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên & môi trường 
  - Ông Nguyễn Khắc Kinh, Vụ trưởng Vụ Thẩm định và đánh giá tác động môi trường, Bộ Tài nguyên & môi trường 
  - Ông Nguyễn Thành Minh, Chánh văn phòng Bộ Tài nguyên & môi trường 
  - Ông Nguyễn Đình Ninh, Uỷ viên Thường vụ Hội Nước sạch & môi trường Việt Nam
  - Ông Nguyễn Công Quang, Phó Giám đốc Trung tâm nâng cao nhận thức cộng đồng, Bộ Tài nguyên & môi trường 
Hỗ trợ trực tuyến