Hoạt động đóng góp, hỗ trợ đồng bào cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng an toàn khu ATK - Định Hóa, Thái Nguyên và một số địa phương khác.

Lượt xem: 544 | Gửi lúc: 15:35' 19/03/2021

Một số hình ảnh của hoạt động:


 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến