Thông báo thay đổi nhân sự Quỹ

Lượt xem: 171 | Gửi lúc: 16:34' 19/01/2021

Triển khai Quyết định số 404/QĐ-BNV ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc việc công nhận đổi tên và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ Môi trường Việt Nam (Quỹ) và Quyết nghị số 39/NQ-HĐQL ngày 01/6/2011 của Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) tại Hội nghị sơ kết 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2011.


Văn phòng Quỹ xin thông báo:

Ngày 01/7/2011 Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký quyết định số 45/QĐ-TC cho Bà Nguyễn Thị Bích Nga – Phụ trách Kế toán Quỹ được nghỉ việc theo nguyện vọng và ký quyết định số 46/QĐ-TC ngày 01/7/2011 bổ nhiệm Ông Trương Quốc Luận, cử nhân Kinh tế giữ chức Phụ trách Kế toán Quỹ.
Vậy văn phòng Quỹ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, giao dịch!
 
Hỗ trợ trực tuyến