Thông báo

Lượt xem: 145 | Gửi lúc: 16:34' 19/01/2021

Ngày 13/6/2016 Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank Nguyễn Văn Thắng đã ký văn bản số 476/HĐQT-NHCT1.2 gửi Quỹ về việc cử Ông Nguyễn Đình Vinh – Phó Tổng Giám đốc tham gia HĐQL Quỹ thay Ông Nguyễn Văn Du – Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQL Quỹ được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 31/5/2016.

 

        Văn phòng Quỹ xin thông báo để các thành viên HĐQL Quỹ, các tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp công tác.

        Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng Vietinbank và xin chúc mừng Ông Nguyễn Văn Du, Ông Nguyễn Đình Vinh

Hỗ trợ trực tuyến