Thông báo mời họp : Về việc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2011

Lượt xem: 188 | Gửi lúc: 16:33' 19/01/2021

Văn phòng WEF thông báo quyết định của Chủ tịch HĐQL Phạm Huy Hùng về tiến hành họp WEF như sau:


-    Thành phần:
+ Lãnh đạo TW Hội.
+ Các thành viên HĐQL.
+ Ban điều hành Quỹ và một số Ban chuyên môn.
-    Nội dung:
+ Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011.
+ Xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
-    Thời gian: 16h00 phút  Ngày 01/06/2011
-    Địa điểm: Tại phòng họp của Trụ sở Vietinbank
    Số 108 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
    Trân trọng thông báo!

Hỗ trợ trực tuyến