Thông báo kiện toàn tổ chức

Lượt xem: 176 | Gửi lúc: 16:39' 19/01/2021

Ngày 17 tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Quỹ, Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với một số nội dung, trong đó có nội dung kiện toàn tổ chức, gồm: Bầu bổ sung thành viên HĐQL Quỹ; Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Quỹ và bổ nhiệm Giám đốc Quỹ mới; Bổ nhiệm phụ trách Văn phòng Quỹ; tuyển dụng nhân viên văn thư tổng hợp Văn phòng Quỹ, cụ thể:

         Được sự nhất trí của Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQL ngày 17/11/2020

  1. Nhằm tăng cường năng lực HĐQL Quỹ, trên cơ sở năng lực, tâm huyết, HĐQL Quỹ đã tiến hành biểu quyết nhất trí 100% bầu bổ sung ông Bùi Tiến Hùng - Cán bộ Ban Dự án Quỹ làm thành viên HĐQL Quỹ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký Quyết định số: 36/QĐ-TC ngày 18/11/2020 về việc phân công, bổ nhiệm ông Bùi Tiến Hùng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách để quản lý, điều hành hoạt động Văn phòng Quỹ kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2020.
  2. Trên cơ sở đề nghị của ông Đinh Mạnh Chi, Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký Quyết định số: 34/QĐ-TC ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc đồng ý cho ông Đinh Mạnh Chi – Giám đốc Quỹ được thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ theo nguyện vọng kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2020.
  3.  Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký quyết định số: 35/QĐ-TC ngày 18/11/2020 về việc phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch HĐQL Quỹ kiêm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ nhiệm kỷ 2020 – 2025 kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2020.
  4. Chủ tịch HĐQL Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ - Nguyễn Đức Thắng đã ký Quyết định tuyển dụng bà Hồ Nhật Anh – Cử nhân Đại học Nội vụ Hà Nội làm Nhân viên Văn thư tổng hợp Văn phòng Quỹ kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2020.

           Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam xin kính thông báo để Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp công tác.          

Hỗ trợ trực tuyến