Thông báo: Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ

Lượt xem: 200 | Gửi lúc: 16:39' 19/01/2021

Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ) xin trân trọng thông báo:

   Được sự nhất trí của Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐQL ngày 27/3/2020, Ông Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký quyết định số 26/QĐ-TC ngày 15/4/2020 về việc bổ nhiệm Ông Đinh Mạnh Chi – nguyên Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Thành An, Phó chủ tịch HĐQL Quỹ giữ chức vụ Giám Đốc Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15/4/2020.

    Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam xin kính thông báo để Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp công tác.

 
Hỗ trợ trực tuyến