Giới thiệu tóm tắt

Lượt xem: 290 | Gửi lúc: 15:26' 19/01/2021


QUỸ NƯỚC SẠCH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (WEF) được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ  thành lập tại Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV ngày 21/4/2004 và hoạt động theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành tại quyết định số 1034/QĐ-BNV ngày 03/12/2020.WEF chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; của Bộ Tài chính về lĩnh vực tài chính và các Bộ, ngành liên quan về lĩnh vực hoạt động. 

WEF  là tổ chức Phi chính phủ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận. WEF có phạm vi hoạt động trong cả nước, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội và được lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

WEF có một Hội đồng quản lý (HĐQL) chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động. Hội đồng  gồm các thành viên là những người đại diện cho các tổ chức, cá nhân tâm huyết, năng lực, uy tín tham gia. 

 WEF được thành lập với mục đích thúc đẩy các hoạt động xã hội hóa để tập hợp các nguồn lực tài chính, công nghệ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước một cách hợp pháp,  khuyến khích cộng đồng, truyền thông giáo dục toàn dân tham gia bảo vệ, sử dụng nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường  và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bền vững. Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) là tổ chức tiền thân sáng lập WEF

 

WEF có một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chính sau:

I. Tôn chỉ, mục đích 

Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là  quỹ xã hội được tổ chức và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ,  tài trợ, khuyến khích cộng đồng, truyền thông, giáo dục toàn dân tham gia bảo vệ,  sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Sử dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các  chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp  luật. 

2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy  quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.  

3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng  trưởng tài sản của Quỹ. 

III. Quyền hạn:

  1. Tổ chức, hoạt động theo pháp luật và Điều lệ Quỹ đã được Bộ Nội vụ công  nhận; 
  2.  Vận động, quyên góp tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định  của pháp luật; 
  3.  Xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động, các chương trình, dự án tài trợ theo nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Quỹ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận; 
  4.  Quan hệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân để xây dựng, tổ chức thực  hiện các chương trình, dự án theo tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Quỹ và các quy  định của pháp luật; 
  5.  Được thành lập các pháp nhân trực thuộc phù hợp với tôn chỉ, mục đích và  quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định để bảo tồn và  tăng trưởng tài sản Quỹ; 
  6.  Xúc tiến, khai thác nguồn tài chính ưu đãi trong và ngoài nước theo quy  định của pháp luật để thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực nước sạch,  bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
  7.  Được tham gia phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện các đề án, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực nước sạch, bảo vệ môi trường  và ứng phó với biến đổi khí hậu; 
  8.  Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các cá nhân, tổ chức triển  khai các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định  của pháp luật; 
  9. Được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật; 

IV. Một số chương trình, dự án  đã thực hiện.

Hưởng ứng chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước về cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. WEF đã phối hợp với các Bộ, Nghành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vận động, kêu gọi tài trợ, phối hợp triển khai các dự án phục vụ đồng bào nghèo, dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa và các địa phương còn nhiều khó khăn.

Một số nhóm dự án tiêu biểu WEF đã triển khai như:

1/ Về Nước sạch với người nghèo ở vùng sâu, vùng xa:

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên (ATK - an toàn khu Trung ương) cung cấp nước sạch cho gần 1000 đồng bào dân tộc.
   - Dự án xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt cho xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo nước sinh hoạt phục vụ cho toàn xã với 4.767 nhân khẩu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người dân.

- Dự án hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt phục vụ cho hơn 5700 đồng bào dân tộc, cùng hệ thống trường học, bệnh viện, trường phổ thông dân tộc nội trú ở thị trấn Na Rì, Bắc Kạn;
         - Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch liên thôn: Nà Lình, Nà Liền, Nà Mèo xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phục vụ cho gần 1000 đồng bào dân tộc thiểu số và trường học cấp 1; cấp 2, trạm y tế của xã.

2/ Về vệ sinh môi trường nông thôn và biến đổi khí hậu:

- Hưởng ứng chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới của Ban Bí thư, WEF đã tài trợ cho 54 hộ dân tộc nghèo xây dựng hầm khí sinh học Biogas tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Dự án sau khi hoàn thành đã giúp đồng bào  được sử dụng một nguồn năng lượng tái tạo sạch, qua đó giúp người dân ở địa phương  thay đổi tập tục thói quen chặt phá cây rừng làm củi, góp phần bảo vệ rừng và giữ gìn VSMT nông thôn. 

- Hiện nay WEF đang triển khai dự án về vệ sinh môi trường, hạng mục: Xây dựng Hầm khí sinh học Biogas cho hơn 400 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

3/ Về hợp tác quốc tế:

-  Kí hợp đồng hợp tác về cung cấp nước sạch và bảo vệ môi trường với tổ chức Đông tây Hội ngộ (Mỹ) để triển khai tại Việt Nam. Trước mắt phối hợp triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống nước sạch nông thôn phục vụ cho gần 15.000 người dân tại hai xã Lộc Thủy; Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

- Kí hợp đồng đại diện toàn quyền tư vấn giới thiệu chuyển giao công nghệ xử lý nước thải với Viện quản lý kinh tế - kỹ thuật môi trường (CEEM) của Đức.

4/ Về hỗ trợ tín dụng:

- Để khắc phục khó khăn do không đảm bảo nguồn kinh phí triển khai dự án về nước sạch, VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, WEF đã hỗ trợ một nguồn tín dụng ưu đãi 02 tỷ VNĐ cho Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thái Nguyên để nâng cấp, mở rộng 06 nhà máy nước của 03 Huyện: Huyện Phổ Yên; Phú Lương và Huyện Định Hóa phục vụ cho hàng chục nghìn người dân vùng dự án.

5/ Về cứu trợ khẩn cấp:

- Đã tham gia cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào bị bão lụt tại Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tài trợ mỗi địa phương 200.000 viên xử lý nước Aquatabs (tổng cộng 400.000 viên), góp phần giúp đỡ đồng bào vũng bị bão lụt có nước sạch sinh hoạt.

Ngoài các dự án trên, WEF đã và đang tiến hành triển khai nhiều dự án khác tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Bắc Kạn….Các dự án do WEF thực hiện đến nay đều hoạt động tốt, hiệu quả, hỗ trợ thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người dân. Góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội về xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Hỗ trợ trực tuyến