Cơ cấu tổ chức

Lượt xem: 143 | Gửi lúc: 13:40' 15/04/2024

Hội đồng Quản lý Quỹ 

Hội đồng quản lý Quỹ gồm 3 thành viên bao gồm:

Ông: Nguyễn Ðức Thắng, Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ;

Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ

Ông Bùi Tiến Hùng, Ủy viên HĐQL Quỹ.

Hỗ trợ trực tuyến