Cơ Cấu Tổ Chức

Lượt xem: 1139 | Gửi lúc: 12:40' 19/01/2021

I. Chủ tịch Quỹ qua các thời kỳ

1/ Ông Đinh Tiến Dũng  - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQL Quỹ.

2/ Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Viettinbank, nguyên Chủ tịch HĐQL Quỹ.

3/ Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm văn phòng Chính Phủ, nguyên Chủ tịch HĐQL Quỹ.

4/ Bà Nguyễn Thanh Thủy - Giảng viên Trường Đại học Y, nguyên Chủ tịch HĐQL Quỹ.

5/ Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ

II. Hội đồng Quản lý Quỹ 

Hội đồng quản lý Quỹ gồm 4 người do Ông Nguyễn Đức Thắng làm Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ.

Hỗ trợ trực tuyến