Tin tức

20/04/2020 | 16:50

    Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ) xin trân trọng thông báo:

   Được sự nhất trí của Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐQL ngày 27/3/2020, Ông Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký quyết định số 26/QĐ-TC ngày 15/4/2020 về việc bổ nhiệm Ông Đinh Mạnh Chi – nguyên Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Thành An, Phó chủ tịch HĐQL Quỹ giữ chức vụ Giám Đốc Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15/4/2020.

12/04/2020 | 10:42

     Ngày 27/3/2020 Quỹ Nước sạch và Bảo vệ Môi trường Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị thường niên tại trụ sở văn phòng, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ.

 

27/03/2020 | 10:32

Ngày 29/10/2019 tại Văn phòng Quỹ số 61/12 phố Đào Tấn – Ba Đình – Hà Nội. Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) đã tổ chức họp bầu bổ sung HĐQL, bầu Phó Chủ tịch Quỹ. Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ Nguyễn Đức Thắng; các thành viên HĐQL và cán bộ, nhân viên VP Quỹ.

26/03/2020 | 14:42

      Được sự đồng ý của các cơ quan, Tổ chức liên quan. Ngày 10/10/2019 tại văn phòng Quỹ số 61/12 phố Đào Tấn- Ba Đình- Hà Nội, Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên năm 2019. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Uỷ viên phụ trách Hội Đồng Quản Lý (HĐQL) kiêm Giám đốc Quỹ Nguyễn Đức Thắng; các thành viên HĐQL  và cán bộ, nhân viên VP Quỹ. 

04/12/2017 | 15:30

Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam thông báo:

Do điều kiện không có đủ thời gian tham gia quản lý, điều hành trực tiếp Quỹ, Chủ tịch HĐQL Quỹ Bà Nguyễn Thanh Thủy đã có đơn xin thôi làm Chủ tịch HĐQL.