Tin tức

Tin Hội nghị HĐQL năm 2020

12/04/2020 | 10:42

       Ngày 27/3/2020 Quỹ Nước sạch và Bảo vệ Môi trường Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị thường niên tại trụ sở văn phòng, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ.

       Hội nghị đã xem xét, nhất trí thông qua một số vấn đề quan trọng, gồm:

     - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động năm 2020; 

     - Đề nghị xin thôi kiêm nhiệm Giám đốc Quỹ của Chủ tịch HĐQL Nguyễn Đức Thắng; nhất trí biểu quyết Ông Đinh Mạnh Chi- Phó Chủ tịch HĐQL kiêm nhiệm làm Giám đốc Quỹ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời phê chuẩn đề nghị xin thôi tham gia HĐQL Quỹ vì điều kiện Gia đình của Ông Bùi Tiến Hùng;

      - Thành lập ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ theo sự chỉ đạo của Bộ Nội Vụ để hoạt động phù hợp Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính Phủ; sửa đổi Quy chế phù hợp; 

      - Đổi tên Quỹ thành tên: Quỹ Môi trường và Nguồn nước Việt Nam;

     - Chuyển đổi trụ sở Quỹ để hoạt động thuận lợi, phù hợp và một số vấn đề quan trọng khác.

     Hội nghị diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng và thành công tốt đẹp.