Thông báo của Quỹ

01/12/2020 | 08:14

           Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ) xin trân trọng thông báo:

           Ngày 17 tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Quỹ, Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với một số nội dung, trong đó có nội dung kiện toàn tổ chức, gồm: Bầu bổ sung thành viên HĐQL Quỹ; Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Quỹ và bổ nhiệm Giám đốc Quỹ mới; Bổ nhiệm phụ trách Văn phòng Quỹ; tuyển dụng nhân viên văn thư tổng hợp Văn phòng Quỹ, cụ thể:

 

20/04/2020 | 16:50

    Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ) xin trân trọng thông báo:

   Được sự nhất trí của Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐQL ngày 27/3/2020, Ông Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký quyết định số 26/QĐ-TC ngày 15/4/2020 về việc bổ nhiệm Ông Đinh Mạnh Chi – nguyên Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Thành An, Phó chủ tịch HĐQL Quỹ giữ chức vụ Giám Đốc Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15/4/2020.

27/03/2020 | 10:32

Ngày 29/10/2019 tại Văn phòng Quỹ số 61/12 phố Đào Tấn – Ba Đình – Hà Nội. Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) đã tổ chức họp bầu bổ sung HĐQL, bầu Phó Chủ tịch Quỹ. Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ Nguyễn Đức Thắng; các thành viên HĐQL và cán bộ, nhân viên VP Quỹ.

04/12/2017 | 15:30

Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam thông báo:

Do điều kiện không có đủ thời gian tham gia quản lý, điều hành trực tiếp Quỹ, Chủ tịch HĐQL Quỹ Bà Nguyễn Thanh Thủy đã có đơn xin thôi làm Chủ tịch HĐQL.

04/12/2017 | 15:15

Do điều kiện trụ sở làm việc của Văn phòng Quỹ tại số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội phải hoàn trả Viện Vật lý để xây dựng.