Tham luận của đại biểu hâm “nóng” diễn đàn Đại hội XI

Lượt xem: 22 | Gửi lúc: 10:27' 20/01/2021

Chiều 13/1, tại buổi thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10 về các văn kiện Đại hội 11 của Đảng. Nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc về sự phát triển bền vững của đất nước.

 Đại biểu Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Mô hình tăng trưởng kinh tế bộc lộ bất cập

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững, đại biểu Vũ Hồng Khanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho rằng: “Cách đây đúng 10 năm, tại Đại hội lần thứ IX, lần đầu tiên, Đảng ta đã ghi vào văn kiện luận điểm quan trọng về phát triển kinh tế tri thức với tư cách là một yếu tố mới cấu thành đường lối CNH, HĐH đất nước.

Tại Đại hội XI này, sự phân tích khách quan, thẳng thắn thực tiễn phát triển đất nước, cho phép chúng ta nhận thấy rõ bên cạnh việc mang lại những thành công nổi bật, mô hình tăng trưởng kinh tế mà chúng ta đang áp dụng đã bộc lộ những bất cập, không đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới khi bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước đã thay đổi sâu sắc. Vì lý do đó, tôi bày tỏ sự tán thành tuyệt đối việc Chiến lược khẳng định vị trí số một của quan điểm phát triển bền vững, coi đây là yêu cầu, là trục xuyên suốt toàn bộ chiến lược”.
 

Đề xuất với giải pháp giải quyết vấn đề, đại biểu Khanh nêu ra 7 giải pháp, trong đó  khẩn trương xây dựng một Chương trình phát triển kinh tế tri thức mang tầm cỡ chiến lược quốc gia, coi đây là “trục” của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại; Tập trung ưu tiên xây dựng hai Trung tâm Quốc gia về Công nghệ cao ở Hà Nội và ở TPHCM, coi đây là mẫu hình, là đầu tàu phát triển khoa học - công nghệ - công nghiệp của cả nước; Phát triển các khu công nghiệp - công nghệ cao cấp vùng với hạt nhân là các vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp hiện đại, thay thế các khu công nghiệp kiểu cũ, đang tỏ ra kém hiệu quả, thậm chí, cản trở phát triển.

Đại biểu Nguyễn Văn Đua, TPHCM: Đổi mới tư duy về chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước

Thảo luận tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Văn Đua, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, kinh tế TP HCM tăng trưởng bình quân 10,5 % một năm, là một trong số ít đô thị lớn của các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số suốt hai thập niên qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó TP HCM đang đứng trước những vấn đề  chung của cả nước đó là tình trạng kéo dài sự tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng. Sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao, tỷ trọng sản xuất hàng hoá có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao vốn là thế mạnh của thành phố nhưng hiện nay còn thấp… Đó là sự lúng túng và phần nào bất cập trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trên địa bàn, nhất là kinh tế đô thị”.

Đại biểu Nguyễn Văn Đua đề xuất cần đổi mới tư duy về chức năng quản lý kinh tế của nhà nước thông qua việc sử dụng cộng cụ quy hoạch, kế hoạch phù hợp với sự vận hành của kinh tế thị trường. Sử dụng các tổ chức kinh tế của nhà nước như công cụ để khắc phục và hạn chế những khuyết tật của thị trường. Đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền đô thị trong khuôn khổ tổ chức hệ thống chính quyền địa phương theo hướng mở rộng tính tự chủ và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao...

Đại biểu Tạ Ngọc Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội

Đại biểu Tạ Ngọc Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với phần tham luận có nội dung “Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội”. Ông Tấn cho rằng: Sau những biến động lịch sử cuối thế kỷ 20, các nước theo con đường XHCN vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng XHCN. Một số nước tiến hành cải cách đổi mới dành được những thành tựu to lớn. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từng bước được phục hồi, có sự tập hợp lực lượng dưới nhiều hình thức mới. Phong trào cánh tả ở Tây Âu và Mỹ La Tinh có bước phát triển mới, đặc biệt phong trào chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 nổi lên nhiều nước Mỹ la tinh.
 

Về vai trò của Đảng đối với con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, ông Tấn khẳng định: “Thực tiễn xây dựng công cuộc CNXH ở Việt Nam đã minh chứng hùng hồn rằng bản chất khoa học cách mạng và nhân văn cao cả là nguồn gốc sức mạnh của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Công cuộc đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình và ngày càng thu được những thành tựu to lớn”.

Hôm nay, Đại hội tiếp tục làm việc tại Hội trường thảo luận các văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng.

 

Hồng Hạnh - Nguyên Đức

Hỗ trợ trực tuyến