Mong Đại hội Đảng bầu được những người có “tầm, tâm, tài”

Lượt xem: 17 | Gửi lúc: 10:24' 20/01/2021

“Các ủy viên Trung ương trở lên phải là người có "tầm, tâm, tài", dám đổi mới, dám đột phá, dám ra quyết định và dám chịu trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của đất nước…”, PGS.TS PGS.TS. Phạm Văn Điển, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam mong đợi.

Trước thềm Đại hội Đảng XI, phóng viên Dân trí ghi lại những mong muốn, kỳ vọng của các nhân sỹ, trí thức, người dân với Đại hội lần này:

PGS.TS PGS.TS. Phạm Văn Điển, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam: “Mong chọn được người dám đổi mới, dám đột phá”

Là giảng viên của một trường đại học, đứng trong đội ngũ trí thức và khoa học công nghệ, tôi rất quan tâm đến Đại hội Đảng lần này. Tôi cũng thấy bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các em sinh viên rất quan tâm, kỳ vọng và dành tình cảm tốt đẹp cho Đại hội. Tôi mong Đại hội Đảng thỏa mãn niềm hy vọng của mọi người dân Việt Nam, trong đó có giảng viên và sinh viên chúng tôi.

Điều tôi mong đợi nhất Đại hội Đảng lần thứ XI là chọn được nhân sự tốt, đặc biệt là người đứng đầu Đảng. Các ủy viên Trung ương trở lên phải là người có "tầm, tâm, tài", dám đổi mới, dám đột phá, dám ra quyết định và dám chịu trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đại hội đề ra được những giải pháp đột phá và có hiệu quả cao cho sự đổi mới hài hòa về chính trị và kinh tế của đất nước, nhằm rút ngắn thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, giảm chênh lệch so với các nước trong khu vực, tạo được điểm uốn cần thiết trên biểu đồ phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020.

Tôi mong Đảng quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. Việc cải cách nội dung và cơ cấu đào tạo ở bậc đại học, sau đại học cũng như bố trí đất sạch cho các trường đại học là rất khẩn thiết. Ngoài ra, cần quan tâm tăng lương cho đội ngũ giảng viên và tăng ngân sách nói chung cho lĩnh vực đào tạo.

Việc thỏa mãn những kỳ vọng nêu trên sẽ không chỉ làm tăng niềm tin của toàn xã hội vào Đảng, mà còn tạo ra động lực to lớn cho toàn dân tộc ta vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", xứng đáng với sứ mệnh to lớn của Đại hội Đảng lần này.

PGS.TS Văn Như Cương: “Tôi quan tâm vấn đề giáo dục và chống tham nhũng”

Đất nước ta đã đổi mới nhưng đang đứng trước nhiều thử thách mới. Ngày mai khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tôi mong muốn Đại hội là Đại hội đổi mới thực sự như ĐH Đảng lần thứ VI đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng trì trệ.

Tôi trăn trở và kỳ vọng Đại hội có quyết sách thay đổi 2 vấn đề là giáo dục và chống tham nhũng. Đối với giáo dục, trong thời gian qua chưa có đổi mới triệt để, do vậy cần phải có một cuộc cách mạng theo hướng học cái gì?, học để làm gì?, học như thế nào? thì mới xoay chuyển được tình thế hiện nay.

Đối với vấn đề chống tham nhũng, kết quả chống tham nhũng vẫn còn chưa cao, chưa xứng tầm, cần phải được thực hiện mạnh trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Về nhân sự, tôi mong muốn Đại hội bầu ra người có tầm nhìn, có năng lực, có chủ trương đối sách quyết liệt.

Nguyễn Thị Thùy, sinh viên trường Cao đẳng Nội Vụ: Cần đầu tư hơn nữa vào giáo dục

 

Là sinh viên tôi rất kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XI có nhiều quyết sách lớn làm thay đổỉ đất nước đưa đất nước ta trở thành một nước phát triển, sánh ngang với các nước phát triển trên thế giới.

Tôi mong muốn đại hội này có nhiều thay đổi trong giáo dục, đầu tư hơn nữa vào giáo dục vì trong thời gian qua, vấn đề chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam còn quá thấp so với các nước trong khu vực. Cơ sở vật chất của nhiều trường đại học xuống cấp trầm trọng, nội dung chương trình học còn lạc hậu, chậm cải tiến. Vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên chưa được quan tâm nhiều. Đời sống giáo viên còn thấp nên kéo theo chất lượng bài giảng trên lớp không cao. Đặc biệt, nhiều sinh viên ra trường chưa có việc làm…

Tôi nghĩ, nếu một thế hệ tương lai được đào tạo “đúng chuẩn” sẽ tạo điều kiện rất tốt cho việc phát triển các định hướng sau này.

 

Hồng Hạnh (ghi)

Hỗ trợ trực tuyến