Hoạt động của Quỹ

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

01/01/1970 | 08:00
   Theo tin từ văn phòng Quỹ, ngày 01/6/2011 tại phòng họp của trụ sở Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Vietinbank) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ Môi trường Việt Nam (WEF) đã tổ chức hội nghị sơ kết dưới sự chủ trì của chủ tịch HĐQL Quỹ Phạm Huy Hùng. Tham dự hội nghị có 4/6 đồng chí là thành viên của HĐQL Quỹ cùng đại diện Ban điều hành, một số ban chuyên môn và cộng tác viên. Hội nghị tiến hành với một số nội dung sau:

- Báo cáo tóm tắt hoạt động 6 tháng đầu năm
- Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.
- Báo cáo tài chính năm 2010.

- Xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

   Hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo sơ kết của Giám đốc Quỹ và đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Hội nghị nhất trí thông qua bản báo cáo tài chính năm 2010 của Quỹ. Hội nghị cũng nhận được những ý kiến phát biểu, đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

   Phát biểu kết luận tại hội nghị, chủ tịch Quỹ Phạm Huy Hùng nhấn mạnh: Quỹ cần hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực hoạt động hơn nữa. Đẩy mạnh triển khai các dự án, trong đó tập trung chủ yếu cho các dự án về nước sạch. Tiếp tục vận động tăng số lượng thành viên HĐQL Quỹ nhằm tăng thêm nguồn sức mạnh để góp phần thực hiện hiệu quả hơn các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

 Một số hình ảnh về hội nghị