Giới thiệu

06/11/2018 | 10:43

 Chủ tịch HĐQL Quỹ qua các thời kỳ

1. Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

2. Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank);

3. Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Điện Biên;

4. Bà Nguyễn Thanh Thủy - Giảng viên trường Đại học Y Hà Nội;

5. Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQL

01/02/2016 | 15:35