Cơ Cấu Tổ Chức

Lượt xem: 60 | Gửi lúc: 12:40' 19/01/2021

I. Chủ tịch Quỹ qua các thời kỳ

1/ Ông Đinh Tiến Dũng  - Ủy viên Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ tài chính 

2/ Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Viettinbank  

3/ Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ nhiệm văn phòng Chính Phủ.

4/ Bà Nguyễn Thanh Thủy - Giảng viên Trường Đại học Y 

5/ Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ

II. Hội đồng Quản lý Quỹ

1/ Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ.

2/ Ông Đinh Mạnh Chi - Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ

3/ Ông Nguyễn Đình Thuận - Ủy viên HĐQL kiêm Phụ trách Kế toán

4/ Ông Bùi Tiến Hùng - Ủy viên HĐQL Quỹ kiêm Phụ trách Văn phòng 

Hỗ trợ trực tuyến