Tin tức

Tin Hội nghị năm 2019

26/03/2020 | 14:42

      Được sự đồng ý của các cơ quan, Tổ chức liên quan. Ngày 10/10/2019 tại văn phòng Quỹ số 61/12 phố Đào Tấn- Ba Đình- Hà Nội, Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên năm 2019. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Uỷ viên phụ trách Hội Đồng Quản Lý (HĐQL) kiêm Giám đốc Quỹ Nguyễn Đức Thắng; các thành viên HĐQL  và cán bộ, nhân viên VP Quỹ. 

       Đến dự, chỉ đạo Hội nghị có Bà Phạm Như Quỳnh, cán bộ Vụ Tổ chức Phi Chính Phủ - Bộ Nội Vụ. Hội nghị xem xét các nội dung: báo cáo tài chính 2018; dự toán kinh phí hoạt động 2019 và kế hoạch triển khai một số dự án chuyển tiếp; nghe báo cáo   kế hoạch kiện toàn Ban kiểm soát; kết quả kiện toàn HĐQL đồng thời tiến hành bầu Chủ tịch HĐQL Quỹ. Sau khi xem xét thông qua một số nội dung, Hội nghị đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQL Quỹ. Kết quả HĐQL đã nhất trí 100% bầu Ủy viên phụ trách HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ Nguyễn Đức Thắng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

      Như vậy HĐQL Quỹ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có:

         + Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ;

         + Ông Bùi Tiến Hùng, Uỷ viên HĐQL;

         + Ông Nguyễn Đình Thuận, Uỷ viên HĐQL kiêm phụ trách kế toán;

          Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQL Quỹ đã thay mặt Hội đồng trân trọng cảm ơn Bộ Nội Vụ, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ Quỹ trong thời gian qua  Và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn để Quỹ sớm ổn định, hoàn thành nhiệm vụ.
         Chủ tịch HĐQL Quỹ kêu gọi các thành viên HĐQL , cán bộ , nhân viên, cộng tác viên  của Quỹ cùng đoàn kết khắc phục khó khăn, chung tay góp sức thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, Bảo vệ môi truòng, phát triển bền vững đất nước.